KONSULTANT Jerzy Szot

Profesjonalne usługi inżynierskie

Jerzy Szot jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki
Krakowskiej o specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków
i odpadów. Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansami firmy,
ukończył w Krakowskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Od 1996 r. zajmuje się zawodowo pracą przy projektach realizowanych przez
Beneficjentów w oparciu o prawo zamówień publicznych z funduszy przed i po
akcesyjnych Unii Europejskiej i Mechanizmu Norweskiego.

Kieruje przygotowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych, głównie
w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
i Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie całej Polski.

Pełni funkcję Konsultanta i kieruje zespołami Ekspertów przy realizacji projektów
drogowych i gazociągów wysokoprężnych, których inwestorami są m.in. GDDKiA,
PSG i GAZ-SYSTEM.

Jest Biegłym z listy Wojewody Małopolskiego w zakresie sporządzania ocen
oddziaływania na środowisko (nr uprawnień 140/2000) i w zakresie postępowania
wodnoprawnego (nr uprawnień 141/2000).

Posiada praktyczną znajomość realizowania umów zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi zalecanymi do stosowania przez Międzynarodową Federację
Inżynierów Konsultantów FIDIC.

Prywatnie jest pasjonatem gry w tenisa ziemnego, biegów długodystansowych oraz
dobrego jedzenia i wina.
KONSULTANT Jerzy Szot
30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 266B
NIP 678-204-13-28
REGON 123153872                                                   tel. +48 604 406 535                                  e-mail: biuro@jerzyszot.pl